Data Science Tutorials (Hebrew)
Group 2 - Web scraping

דרישות קדם לכלל הקבוצה: כל סרטוני קבוצה 1

•  מטרות השיעור:
הגדרת שרת Firebase לניסויים.
 
• דרישות קדם:
הכרות עם Colab, HTML, JS, JSON, Pandas, CLI, ידע בסיסי על שרתים וכיצד הם עובדים.
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכות מספר 23,7,21
• אורך השיעור: 00:24:10

•  מטרות השיעור:
כיצד ליצור אפליקציה מקומית (במחשב שלך) לניסויים.
 
• דרישות קדם:
הכרות עם HTML, JS, ידע בסיסי על שרתים.
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכות מספר 7,21,23
• אורך השיעור: 00:18:48

•  מטרות השיעור:
למד HTML בסיסי לניסויים חברתיים.
 
• דרישות קדם:
אין.
 
• מומלץ לצפות קודם  בהדרכה מספר 21
• אורך השיעור: 00:21:43

•  מטרות השיעור:
למד JS בסיסי בשילוב דפי HTML.
 
• דרישות קדם:
HTML
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכות מספר 7,21,23
• אורך השיעור: 00:21:58