Data Science Tutorials (Hebrew)
Group 1 - Python and code

• מטרות השיעור:
פעולות בסיסיות בספריית Numpy: וקטורים, חיבור וחיסורים וקטורים, מכפלות סקלריות, ופעולות סטטיסטיות בסיסיות.
 
• דרישות קדם:
Python מותקן על המחשב האישי או הבנה בסיסית בשימוש במחברות Colab.
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכה מספר 23
• אורך השיעור: 00:19:24

• מטרות השיעור:
פעולות בסיסיות על נתונים טבלאיים באמצעות ספריית Pandas.
 
• דרישות קדם:
Python מותקן על המחשב האישי או הבנה בסיסית בשימוש במחברות Colab.
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכה מספר 23
• אורך השיעור: 00:16:44

• מטרות השיעור:
למד אפשרויות שרטוט גרפים (plots) בסיסיות בעזרת חבילת Seaborn, עבור 1-2 משתנים.
 
• דרישות קדם:
הכרות עם ספריית Pandas, זרימה של פרויקט במדעי הנתונים.
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכה מספר 5
• אורך השיעור: 00:14:41

• מטרות השיעור:
כיצד להשתמש בפורמט קובץ CSV לאיסוף ואחסון נתונים.
 
• דרישות קדם:
הכרות עם Python, HTML
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכות מספר 1,23,6,21
• אורך השיעור: 00:13:41

• מטרות השיעור:
כיצד לחבר את Google Colab ל-Google Drive שלך ולקרוא קבצים.

• דרישות קדם:
הכרות עם Python, HTML, Google Colab

• מומלץ לצפות  קודם בהדרכות מספר 1,23,21
• אורך השיעור: 00:11:17

• מטרות השיעור:
למד את היסודות של HTML.
 
• דרישות קדם:
אין
 
• אורך השיעור: 00:15:15

• מטרות השיעור:
למד מה זה מחברות Jupiter ואיך להשתמש בהן.
 
• דרישות קדם:
אין
 
• מומלץ לצפות קודם בהדרכה מספר 23
• אורך השיעור:  00:14:20

• מטרות השיעור:
למד מה זה פייתון וכיצד לעבוד איתו בפרויקט שלך.
 
• דרישות קדם:
אין
 
• אורך השיעור: 00:12:22