Data Science Workshops

 
סדנאות הכרות במדעי הנתונים בסמסטר הקרוב ובקיץ
 
 
מרכז המחקר למדעי הנתונים באוניברסיטת חיפה מציע סידרה של סדנאות לחברי סגל וסטודנטים למחקר שאין להם רקע בתחום מדעי הנתונים. מטרת הסדנאות לחשוף את התחום דרך כלים, מודלים ודוגמאות מעשיות. לכל סדנא יש הדגש קצת שונה, וניתן להירשם ליותר מסדנא אחת.

בחלק מהסדנאות המפגשים האחרונים יוקדשו לפרויקט קצר על מסדי נתונים מעניינים, בשביל לישם את מה שנלמד. המשתתפים גם יכולים להביא את נתוני המחקר שלהם לצורך הפרויקט (בבדיקה מראש איתנו, דרך טופס ההרשמה).

הסדנא הראשונה התחילה מייד אחרי פסח ומועברת דרך זום, בתיקווה שנחזור למפגשים באוניברסיטה במהלך הסמסטר.
חלק מהסדנאות יהיו נגישות דרך האתר של המרכז , ללמידה מכוונת, לאלו שלא יכולים להיצטרף בזמן אמת. אין ציון לסדנאות, וגם המטלות בין מיפגשים הן מינימליות, אופציונאליות, ורק במטרה שהמשתתפים יפיקו את המקסימום מהסדנאות.

הסדנאות ממומנות עיי המרכז, ואינן כרוכות בתשלום לחוקרי ותלמידי האוניברסיטה לתארים מתקדמים

בשביל שנוכל לתכנן, אנו מבקשים שתמלאו תחילה את טופס המשוב, בשביל לקבוע זמנים והתאמה. זהו הלינק לטופס

סדנא א -מבוא למדעי הנתונים (ללא תיכנות) - מר איגור קליינר - הסדנא הסתיימה
תשעה-עשרה מפגשים במהלך הסמסטר, תירגול מעשי. 

ימי רביעי בין השעות 10:00-12:00.

שני המפגשים האחרונים יוקדשו לעבודה על מסדי נתונים מורכבים. ניתן להביא את הנתונים שלכם.


-היכרות עם עולם מדעי הנתונים
-עבודה עם תוכנת Orange
-סוגים של נתונים, הצגה גרפית של נתונים ומדדים חשובים
-תהליך העבודה של מדען נתונים CRISP-DM
-עיבוד מקדים של נתונים
-שיטות ניבוי: רגרסיה וקלסיפיקציה
-קלסטרינג
-בדיקת איכות של מודל
-עקרונות עבודה של מדעי נתונים, טעויות ומלכודות נפוצות
-עבודה עם דאטה טקסטואלי
-עבודה עם תמונות  \ רשתות ניורוניות

סדנא ב -סמסטר קיץ תש"פ - מבוא למדעי הנתונים (ללא תיכנות) - מר איגור קליינר - הסדנא מתחילה ב 9 ביולי

כמו סדנא א, אבל בקיץ בחודשים יולי אוגוסט
תשעה-עשרה מפגשים במהלך הסמסטר, תירגול מעשי. 

ימי חמישי בין השעות 10:00-12:00.סדנא ג - סדנת איסוף נתונים מאתרים ורשתות חברתיות - מר קובי מייק
סדנה מרוכזת ארבעה/חמישה ימים ברצף, בחודש אוקטובר
שעות 28
סדנא זו כוללת גם לימוד יסודות התכנות בשפת פייתון

-מבוא למדעי הנתונים ויישומיהם
-טכנולוגיות אתרי אינטרנט: HTML ו Java Script
-מבוא לתכנות: תרשימי זרימה ואלגוריתמים
-תכנות בשפת Python: משתנים, מחרוזות, רשימות, תנאים, לולאות, קבצים, מילונים
-טכניקות באיסוף נתונים מאתרי אינטרנט: scraping, chrome automation, website API

סדנא ד - סדנת ניתוח נתונים ולמידת מכונה - מר קובי מייק
סדנה מרוכזת ארבעה/חמישה ימים ברצף, בחודש אוקטובר
שעות 28
לחוקרים/ות חסרי ידע בתכנות המעוניינים בסדנא מומלץ להירשם גם לסדנא  ג על מנת להשלים את הרקע הנדרש בתכנות

-מבוא למדעי הנתונים ויישומיהם
-תהליך העבודה בניתוח נתונים
-ספריות Python לטיפול בנתונים וויזואליזציה: Pandas, Seaborn
-מבוא ללמידת מכונה – מהי מכונה לומדת, סוגי למידת מכונה, מושגי יסוד בלמידת מכונה, הערכת ביצועי המודל
-מבוא לניתוח טקסט
-אלגוריתמי סיווג: KNN, SVM, ANN
 
סדנא אחרת המוצעת לא דרך המרכז, אלא דרך בית השיטה בעלות מינימלית:
מבוא לניתוח נתונים ותכנות בשפת R - דר יובל נוב
13-15/10/2020 

dsrc logo 2020 color 1 copy

© 2019 DSRC. All Rights Reserved.

Contact Us

University of Haifa

Address: 199 Aba Khoushy Ave.
                 Mount Carmel, Haifa, Israel.

TEL: +972-542688302

Mail: tgadot@univ.haifa.ac.il